Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του ιστότοπου © «Snails-house», (παρακάτω — η Εταιρεία) μπορεί να συλλέξει συγκεκριμένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies, στο πρόγραμμα περιήγησηςή στην κινητή συσκευή σας. (COOKIES) είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποίααποθηκεύουν πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή του χρήστη, στο κινητό του τηλέφωνο ή σε μια άλλη συσκευή.

Μέσω των cookies ο διακομιστήςμπορεί να αποθηκεύσει, π.χ., τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή του χρήστη, στο κινητό του τηλέφωνο ή σε άλλες συσκευές τα οποία στη συνέχεια αποκαθίστανται αυτόματα την επόμενη επίσκεψη. Με άλλα λόγια, ο σκοπόςτων cookies είναι να κάνει τη χρήση του Ιστότοπουπιο πιο άνετη, για παράδειγμα, για να μηνεπαναλαμβάνει ο χρήστης τη διαδικασία σύνδεσης κατά την επόμενη επίσκεψη. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί και τα «μόνιμα cookies» και τα «cookies συνεδρίας». Τα «μόνιμα cookies»αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή της συσκευής (ότι, συνήθως, εξαρτάται από τον χρόνο αποθήκευσης των cookies, το οποίο είναι εγκατεστημένο από προεπιλογή.).

Τα «μόνιμα cookies» περιλαμβάνουν επίσης «cookies τρίτων μερών» τοποθετημένα από άλλους ιστότοπους. Τα «cookies συνεδρίας»διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνεται το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Η Εταιρεία μπορεί να επιτρέψει σε τρίτα μέρη, όπως οι προμηθευτές των διαφημιστικών ή/και αναλυτικών υπηρεσίων, τη συλλογή πληροφοριών με τη χρήση cookies απευθείας στις σελίδεςτου ιστότοπου ή σε μια εφαρμογή κινητών. Το κάνουν αυτό για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τονΙστότοπο, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία σας ως χρήστη, και με σκοπό παρουσίασης της διαφήμισηςέξω από τον Ιστότοπο αυτόν. Τα δεδομένα που συλλέγουν υπόκεινται σε προστασία σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτωνμερών.

Ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies, συνήθως χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Τα Υποχρεωτικά ή Απολύτως απαραίτητα Cookies σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις βασικές του λειτουργίες. Αυτά συνήθως τοποθετούνται σε απάντηση στις ενέργειές σας, για παράδειγμα, η σύνδεσης για ένα λογαριασμό του Ιστότοπου. Αυτά τα αρχεία απαιτούνται για τη χρήση του Ιστότοπου. Τα Λειτουργικά Cookies χρησιμοποιούνται για να σας απομνημονεύουν κατά την επανεπίσκεψή σαςστονΙστότοποκαι για να σας προσφέρουνμια βελτιωμένη εξατομικευμένη υπηρεσία. Για παράδειγμα, μπορεί ο Ιστότοπος να σας ζητήσει ορισμένες πληροφορίες ή να θυμηθεί πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας, για παράδειγμα, γλώσσας ή τοποθεσίας.

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες ανώνυμα και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις επισκέψεις σας σε άλλους Ιστότοπους. Τα Αναλυτικά και Λειτουργικά cookies σας βοηθούν να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ιστότοπου και το πόσες φορές το επισκέπτεστε. Για παράδειγμα, η Εταιρεία αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε πιο συχνά και τα μηνύματα σφάλματος που λαμβάνετε. Αυτό βοηθάει να βελτιώνει την λειτουργία τουΙστότοπου, περιλαμβανομένης και της γρήγορης πρόσβασης στις σημαντικές πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας του Ιστότοπου.

Τα ‘Στοχευμένα’ Cookies ή Διαφημιστικά cookies δημιουργήθηκαν για να θυμηθούν τον αριθμό επισκέψεων στονΙστότοπο, καθώς και μια λίστα σελιδιών που ανοίγετε και αναφορών που πηγαίνετε. Αυτά τα cookiesείχαν δημιουργηθεί για να λαμβάνετε μόνο πιο σχετικές διαφημίσεις στο δικό σας γούστο. Χρησιμοποιούνται μόνο για τον περιορισμό του αριθμούδιαφημιστικών μηνυμάτων που βλέπετε  και για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημιστικών καμπανιών. Επίσης, μπορούμε να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους (για παράδειγμα, στους διαφημιστές) για τους ίδιους σκοπούς. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την συλλογή των cookies στη συσκευή σας.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Η αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Αν θέλετε να διαγράψετε τα αρχεία cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, και να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησήςσας ώστε να αρνείται την παραλαβή των cookies, μπορείτε να το κάνετε στην ενότητα ρυθµίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Συνήθως τους παραμέτρους πλοήγησης που σχετίζονται με τα cookies σας, τους μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Επιλογές» ή «Εργαλεία»του προγράμματος περιήγησης που το χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στονΙστότοπο. Ωστόσο, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, για τηναπενεργοποίησηcookies μπορούν να χρησιμοποιούνταιδιάφοροι τρόποι.Προσέξτεότι η αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας και η άρνηση της χρήσης και της συλλογής των cookies στη συσκευή σας, όλα αυτά δεν θα σας εμποδίζει να εξετάζετε τον Ιστότοπο, αλλά κάποιες επιλογές ή τα χαρακτηριστικά μπορούν να μην λειτουργήσουν. Όλοι οι όροι σε αυτό το κείμενο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορολογία της Συμφωνίας χρήστη των υπηρεσιών «Snails House»  και της Πολιτικής απορρήτου.